Colours of Autumn Harvest – Шаргал намрын өнгө

 

Photos from the harvest fields of the MPP partners

Mongolian Potato Programme (MPP) is one of SDC’s most successful projects that made a great difference in Mongolia’s agricultural sector, particularly in potato seed production. Now, MPP is supporting vegetable seeds production through testing of different varieties of vegetables in Mongolia’s soil and ecology. Please enjoy pictures from the harvest fields of the MPP partners.

Монгол төмс хөтөлбөрийн ногоочдын ургацын талбайгаас хийсэн фото сурвалжлага

Монгол төмс хөтөлбөр (МТХ) нь Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас Монгол улсад амжилттай хэрэгжүүлж төсөл хөтөлбөрийн нэг юм. МТХ нь Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбар, тэр дундаа төмсний үрийн үйлдвэрлэлд дорвитой хувь нэмэр оруулсан. Сүүлийн жилүүдэд, тус хөтөлбөр нь хүнсний ногооны сортын үйлдвэрлэлийг дэмжин ажиллаж байна. MТХ-тэй хамтран ажиллаж буй ногоочдын ургацын талбайгаас хийсэн фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу?